رفتار شناسی بر اساس مدل DISC

نام مدرس :  دکتر سارا رئیسی
تاریخ برگزاری :  26 خرداد
روز برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری:   8:30 الی 16:30
مبلغ سرمایه گذاری :  12,000,000 ريال( +9% مالیات بر ارزش افزوده)
دوره-آموزشی-رفتارشناسی-بر-اساس-مدل-دیسک-DISC
دوره آموزشی رفتار شناسی بر اساس مدل دیسک DISC

۱۳۰۸۰۰۰ تومان