دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi

مدرس : وحید میثاقی, MBA, PMP, PHRi, SPHRi
ویژگی های دوره 48 ساعت آموزش + 16 ساعت مرور نکته و تست پس از اتمام دوره + 3 آزمون شبیه سازی شده و آزمونهای مرور
تاریخ برگزاری : 18، 19، 25، 26 فروردین، 1، 2 ، 8 و 9 اردیبهشت
روز برگزاری: روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: پنجشنبه :ساعت 13:00 الی 18:00 و
جمعه 8:30 الی 13:30 
مبلغ سرمایه گذاری : حضوری: 5,900,000 تومان  4,900,000 تومان (ثبت نام تا 15 اسفند)
آنلاین:  4,900,000 تومان  3,900,000 تومان (ثبت نام تا 15 اسفند)
توضیحات:یه مبالغ فوق 9 درصد ارزش افروده اضافه می شود.
تهیه منابع SPHRi دریافت بروشور دوره
صاف
آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi
دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi