پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان هی گروپ

تعداد فایل1
فرمت فایلورد 
تعداد سوالها61
مبلغ سرمایه گذاری :99,000 تومان 49,500 تومان
پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان هی گروپ

۴۹۵۰۰ تومان