کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری
محتوای دوره: 
 • خلاقیت و نوآوری
 • تفاوت خلاقیت و نوآوری
 • ارتباط خلاقیت و نوآوری ( خلاقیت سکوی پرتاب به سمت نوآوری)
 • ویژگی های افراد خلاق
 • عوامل تشدید کننده خلاقیت و نوآوری
 • مراحل خلاقیت
 • انواع نقش ها و ابزار کلیدی در مذاکره
 • مولفه های اساسی سازمان خلاق و نوآور
 • نوآوری و ناسازنمایی
 • نقش آموزش در نوآوری
 • دانش و تجربه، دشمن نوآوری؟!
 • نیروی گرانش و سازمان ها
 • موانع تفکر خلاق و نوآوری
 • گروه اندیشی
 • تخصصی اندیشی
 • نکاتی درباره نوآوری و خلاقیت
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۷,۹۵۰,۰۰۰ريال
شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد