مهارت های تصمیم گیری

مهارت های تصمیم گیری و حل مساله
توضیحات دوره: 

در انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه فرد تصمیم گیر غالباً چندین معیار را هم زمان مدنظر قرار میدهد. معیارهای تصمیم گیری و رتبه بندی گاهی هم راستا و بعضاً هم متقابل و متضاد می باشند. امروزه تصمیم گیری به چالش و موضوعی پیچیده برای مدیران در سازمان ها و دانشجویان در انجام تبدیل شده است. تعدد شاخص های تصمیم گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی، ضرورت در نظر گرفتن همزمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید.
در فرآیند تصمیم گیری، با توجه به روابط متقابل متغیرها و شرایط و محدودیت‌های موجود یک مدل ایجاد و نهایتاً با یکی از طرق تصمیم گیری و حل مساله به حل آن پرداخته می‌شود.تقویت مهارت تصمیم گیری می تواند به ما کمک کند تا کنترل بیشتری روی زندگی، کارکنان و سازمانن خود داشته باشیم و رضایت و اطمینان خاطر بیشتری در مورد تصمیمات‌مان. که این امر نیازمند فراگیری دانش و مهارت تصمیم گیری است.

محتوای دوره: 
 • تعریف تصمیم گیری
 • تفاوت تصمیم گیری و حل مساله
 • انواع مساله
 • تشخیص مساله و تکنیک های حل آن
 • بررسی فرآیند حل مساله
 • مدل های تصمیم گیری
 • انواع تصمیم گیری
 • هشت مهارت اصلی تصمیم گیری
 • فوبیای تصمیم گیری
 • نقش احساسات در تصمیم گیری
 • سیستم یک و دو در تصمیم گیری
 • خطاهای شناختی در تصمیم گیری
زمان برگزاری: 
۲ و ۳ اسفند ماه
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۵,۹۵۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

دکتر سید جواد موسوی

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران

شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد