مهارت های تصمیم گیری

مهارت های تصمیم گیری و حل مساله
توضیحات دوره: 

در انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه فرد تصمیم گیر غالباً چندین معیار را هم زمان مدنظر قرار میدهد. معیارهای تصمیم گیری و رتبه بندی گاهی هم راستا و بعضاً هم متقابل و متضاد می باشند. امروزه تصمیم گیری به چالش و موضوعی پیچیده برای مدیران در سازمان ها و دانشجویان در انجام تبدیل شده است. تعدد شاخص های تصمیم گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی، ضرورت در نظر گرفتن همزمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید.
در فرآیند تصمیم گیری، با توجه به روابط متقابل متغیرها و شرایط و محدودیت‌های موجود یک مدل ایجاد و نهایتاً با یکی از طرق تصمیم گیری و حل مساله به حل آن پرداخته می‌شود.تقویت مهارت تصمیم گیری می تواند به ما کمک کند تا کنترل بیشتری روی زندگی، کارکنان و سازمانن خود داشته باشیم و رضایت و اطمینان خاطر بیشتری در مورد تصمیمات‌مان. که این امر نیازمند فراگیری دانش و مهارت تصمیم گیری است.

محتوای دوره: 
 • تعریف تصمیم گیری
 • تفاوت تصمیم گیری و حل مساله
 • انواع مساله
 • تشخیص مساله و تکنیک های حل آن
 • بررسی فرآیند حل مساله
 • مدل های تصمیم گیری
 • انواع تصمیم گیری
 • هشت مهارت اصلی تصمیم گیری
 • فوبیای تصمیم گیری
 • نقش احساسات در تصمیم گیری
 • سیستم یک و دو در تصمیم گیری
 • خطاهای شناختی در تصمیم گیری
زمان برگزاری: 
---
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۸,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

مهندس وحید میثاقی

اولین دارنده گواهینامه بین المللی SPHRi در ایران

اولین دارنده گواهینامه بین المللی PHRi در ایران

دارنده گواهینامه بین المللی PMP

دانش آموخته MBA دانشگاه صنعتی شریف

شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد