منابع آمادگی آزمون PHRi

 

نوع محصول:
چاپی
تعداد صفحات600
سال انتشار
2021 (آخرین ویرایش)
مبلغ سرمایه گذاری : 900000تومان750000 تومان(+ 9%)

نکته مهم، ارسال جزوات از طریق پیک در تهران و از طریق پست برای سایر نقاط ایران صورت می گیرد.

دوره آمادگی آزمون PHRi
منابع آزمون گواهینامه PHRi

817500 تومان