مدل بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

نام مدرس:  دکتر زینب حسن زاده
تاریخ برگزاری:  1، 4، 6 و 8 تیر
روز برگزاری:  روزهای زوج
ساعت برگزاری:  17.30  الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری:  15.000.000 ريال (+9% مالیات بر ارزش افزوده)
مدل-بلوغ-منابع-انسانی-بر-اساس-مدل-فیلیپس
دوره آموزشی ارزیابی بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

۱۶۳۵۰۰۰ تومان