مدل بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

نام مدرس:  دکتر زینب حسن زاده
تاریخ برگزاری:  ۱۵، ۱۷، ۲۲ و ۲۴ آذر
روز برگزاری:  روزهای دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری:  17.30  الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری:  9,5۰۰,۰۰۰ ريال
مدل-بلوغ-منابع-انسانی-بر-اساس-مدل-فیلیپس
دوره آموزشی ارزیابی بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

950000 تومان