دوره آمادگی کسب گواهینامه بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi (آنلاین)

مدرس : وحید میثاقی, MBA, PMP, PHRi, SPHRi
ویژگی های دوره 40ساعت + 3 آزمون شبیه سازی شده و آزمون های مرور
تاریخ برگزاری :  9 مهر الی 26 آذر
روز برگزاری:  روزهای یکشنبه
ساعت برگزاری:  18:00 الی 21:00
مبلغ سرمایه گذاری :  6,900,000 تومان  
توضیحات:  به مبلغ فوق 9 درصد ارزش افروده اضافه می شود.

این دوره شامل 3 آزمون شبیه سازی شده مشابه با آزمون اصلی و آزمون های مرور  برای هر یک سرفصل های آموزشی است.

تهیه منابع PHRi دریافت بروشور دوره

 

 

 

 

 

دوره آمادگی آزمون PHRi
دوره آمادگی کسب گواهینامه بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi

۷۵۲۱۰۰۰ تومان