دوره آمادگی کسب گواهینامه بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi

نام مدرس: وحید میثاقی, MBA, PMP, PHRi, SPHRi
تاریخ برگزاری:   22 مهر الی 28 آبان
روز برگزاری: روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: پنجشنبه :ساعت 18:00 الی 21:00 و جمعه 9:00 الی 12:00 
مبلغ سرمایه گذاری: 3,000,000 تومان

این دوره شامل 3 آزمون شبیه سازی شده مشابه با آزمون اصلی و آزمون های مرور  برای هر یک سرفصل های آموزشی است.

تهیه منابع PHRi دریافت بروشور دوره

 

دوره آمادگی آزمون PHRi
دوره آمادگی کسب گواهینامه بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi

3000000 تومان