دوره آمادگی کسب گواهینامه بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi

مدرس : وحید میثاقی, MBA, PMP, PHRi, SPHRi
ویژگی های دوره 60 ساعت (36 ساعت دوره اصلی+ 24 ساعت مرور نکته و تست پس از اتمام دوره) + 3 آزمون شبیه سازی شده و آزمونهای مرور
تاریخ برگزاری :6، 7، 13، 14، 20 و 21 مرداد و 3 و 4 شهریور
روز برگزاری: روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: پنجشنبه :ساعت 13:00 الی 17:30 و
جمعه 8:30 الی 13:00
مبلغ سرمایه گذاری :4,900,000 تومان  
توضیحات:یه مبالغ فوق 9 درصد ارزش افروده اضافه می شود.

این دوره شامل 3 آزمون شبیه سازی شده مشابه با آزمون اصلی و آزمون های مرور  برای هر یک سرفصل های آموزشی است.

تهیه منابع PHRi دریافت بروشور دوره

 

 

 

 

 

دوره آمادگی آزمون PHRi
دوره آمادگی کسب گواهینامه بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi

۴۹۰۰۰۰۰ تومان