دوره آموزشی اصول انبارداری و مدیریت انبارها

نام مدرس : دکتر غلامرضا عینی
تاریخ برگزاری : 6، 7 و 13 مرداد
روز برگزاری: پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 8:30 الی 13:00
مبلغ سرمایه گذاری : 17,000,000 ريال  15.000.000 ریال        (9 درصد ارزش افزوده به این مبلغ اضافه می شود)
اصول انبارداری و مدیریت انبارها
دوره آموزشی اصول انبارداری و مدیریت انبارها

۱۶۳۵۰۰۰ تومان