ردیفنام دورهزمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه  (تومان)
۱دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRI۱۸ فروردین الی ۹ اردیبهشتحضوری
آنلاین
۱۳:۰۰-۱۸:۰۰
۸:۳۰-۱۳:۳۰
۴۸مهندس وحید میثاقی۵.۹۰۰.۰۰۰
۴.۹۰۰.۰۰۰
۲دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRI ۲۹ اردیبهشت الی ۲۷ خردادحضوری
آنلاین
۱۳:۰۰-۱۸:۰۰
۸:۳۰-۱۳:۳۰
۴۸مهندس وحید میثاقی۵.۹۰۰.۰۰۰
۴.۹۰۰.۰۰۰
۳آشنایی با قوانین کارآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹
۴مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۸دکتر زینب حسن زاده
۵آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹دکتر محسن ریاضی
۶نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزشآنلاین۱۵:۰۰-۱۷:۰۰۱۲دکتر میثم مبین

۷

سیستم جبران خدماتآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲سرکار خانم حمیدی فر

۸مدل بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپسآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر زینب حسن زاده
۹رفتار سازمانی

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر مهسا صادق پور
۱۰رفتار شناسی بر اساس مدل دیسک DISCحضوری۸:۳۰-۱۶:۳۰۸دکتر سارا رئیسی
۱۱طرح طبقه بندی مشاغل

آنلاین۱۵:۰۰-۱۸:۰۰۹خانم شهره صبوری

۱۲

کارگاه تجزیه و تحلیل شغلآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲سرکار خانم حمیدی فر

۱۳مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر مهسا صادق پور
۱۵کارگاه آموزشی جذب و استخدامآنلاین۹:۰۰-۱۲:۰۰۱۲آقای محمد اصلانپور
۱۶دوره کارگاهی تربیت ارزیابآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر شمس
۱۷حرفه ای گرایی در حوزه منابع انسانیآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲سرکار خانم حمیدی فر

۱۸مدیریت دورکاریآنلاین۹دکتر سارا رئیسی
۱۹مدیریت تغییرآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر عطیه میرفخار
۲۰آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداریآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹
۲۱مدیریت استراتژیک منابع انسانیآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۶
۲۲کارگاه آموزشی OKRآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲
۲۳کوچینگآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۴People analyticsآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۵مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۶مهندس وحید میثاقی
۲۶فرهنگ سازمانیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۷آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۸مدیریت چرخه عمر کارکنانبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۹آموزش ارزیابی مشاغل هی گروپبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۳۰آموزش کارراهه شغلیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۳۱دوره آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه (تومان)
۱مهارت های ارتباطی موثر**آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹

۲مهارت های تصمیم گیری و حل مساله**آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶دکترحمید محمدی پور
۳ مدیریت تعارض**آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶خانم امینه افتخار
۴مدیریت زمان  و استرس

**

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹دکتر هدایتی فرد
۵اصول انبارداری و مدیریت انبارداری

*

آنلاین۰۹:۰۰-۱۲:۰۰۱۲دکتر غلامرضا عینی
۶تفکر سیستمی

**

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶
۷آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی

**

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹دکتر ابراهیم علن
۸اصول و فنون مذاکره

**

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶

دکتر حمید محمدی پور

۹ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

**

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶دکتر حمید محمدی پور
۱۰خلاقیت و نوآوری**حضوری۸:۳۰-۱۶:۳۰۸دکتر سارا رئیسی
۱۱**آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹
۱۲هوش هیجانی**آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۳
۱۳کار تیمی در سازمانبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین۱۶
۱۴نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵sبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۸مهندس علی رحیمی
۱۵تکنیک های حمل و نقل در انبار و ارگونومیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۶دکتر غلامرضا عینی
۱۶سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۶دکتر غلامرضا عینی
۱۷مهارت های گفتگوبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۸رفتار حرفه ایبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۹کارآفرینیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه (تومان)
۱دوره آشنایی نظام مند(سیستماتیک) با قانون برگزاری مناقصات**آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶
۲مدیریت خرید و تدارکات**آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۶
۳مبانی حقوقی،فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوصی پیمانبا هماهنگی در محل سازمانحضوری۸:۳۰-۱۶:۳۰۲۴
۴مدیریت دعاوی پروژه ها( مدیریت ادعا-Manaigment Claim)با هماهنگی در محل سازمانحضوری۸:۳۰-۱۶:۳۰۲۴
۵دوره مدیریت فروش فروشگاهیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری۱۶
۶سمینار مهاجرت آگاهانه به آلمان**آنلاین۸
۷دوره اصول تهیه و تنظیم قراردادهابا هماهنگی در محل سازمانحضوری۲۴

 

ملاحظات :

  • ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمان ها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  • شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی وگواهینامه حضور در دوره می‌باشد.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد.
  • مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  • به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.