ما فرآیند کامل جذب نیروی انسانی برای استخدام در هر گونه سمتی و برای هر شغلی در هر شرکتی با هر ابعاد و اندازه ای را انجام می دهیم. ما برای استخدام نیروهای انسانی در هر سمت و شغلی از بانک اطلاعاتی که در طول سالیان متمادی تهیه و بروزرسانی کرده ایم، استفاده می کنیم.

چنین بانک اطلاعاتی این فرصت را به ما می دهد که حتی افراد واجد شرایطی که در اندیشه تغییر شغل نیستند را بیابیم.

این فرآیند از مرحله گردآوری رزومه و غربالگری آنها آغاز می شود.

برخلاف سایر شرکت های ارایه دهنده خدمات جذب و استخدام، ما معیارهای رفتاری و شایستگی هایی که شما برای احراز هر شغل نیاز دارید از قبیل: شخصیت، سبک رهبری، شایستگی ها و هوش هیجانی را نیز ارزیابی نموده و مورد اهمیت قرار می دهیم.

جذب مدیران ارشد و حرفه ای

هنگامیکه مشتریان ما احتیاج به افرادی حرفه ای و متخصص که نیاز آنها را برآورده کنند، دارند، ما فهرستی از افراد واجد شرایط که با ویژگی های مورد نظر مشتریانمان مطابقت دارند را ارایه می دهیم.

ما یکی از پیشروان جذب و استخدام افراد حرفه ای در ایران هستیم که می توانیم افراد متخصص در رده های عالی و ارشد سازمانی را حتی از سایر کشورها تامین و جذب نماییم.

تیم ما فرآیند به اثبات رسیده و کارآمدی برای جذب و استخدام نیروی انسانی در تمام سطوح سازمانی، از کارشناس تا متخصص، مدیر و مدیر ارشد، دارد. ما شایستگی های داوطلبین را ارزیابی می نماییم و آزمون های رفتاری را نیز برگزار می کنیم، مصاحبه های رفتاری و مبتنی بر شایستگی را به روشی کاملاً حرفه ای انجام می دهیم تا علاوه بر ارزیابی مهارت های تخصصی، اطمینان یابیم داوطلب معرفی شده از لحاظ رفتار و فرهنگ نیز با سازمان شما مطابقت دارد. این روش موجب گردیده تا مشاوران ما بهترین داوطلبان را انتخاب نمایند.

مراحل جذب و استخدام نیروی انسانی

۱ – تشخیص نیاز

“مطالعه شرح شغل”

 • سمت
 • شرایط احراز
 • تجربه
 • و شایستگی ها

۲ – جستجو و بررسی

“فهرست طولانی”

 • بررسی بانک اطلاعاتی
 • بررسی بازار
 • تعیین داوطلبین حایز شرایط

۳ – ارزیابی داوطلبین

“فهرست کوتاه”

 • مصاحبه ها
 • ارزیابی ها

۴ – انتخاب

“در دسترس بودن”

 • برگزاری آخرین مصاحبه با مشتری
 • کنترل سوابق
 • تهیه و پیش نویس قرارداد استخدامی
 • بازخور به داوطلبین مردود شده
 

شکار نیروی انسانی

با بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در بازار ایران، ما تعداد زیادی داوطلبین واجد شرایط را می شناسیم که در جستجوی محیط و چالش های کاری جدید می باشند. این افراد در صنایع مختلف و سطوح شغلی متفاوتی کار می کنند.

استخدام

استخدام تعداد متنابهی نیروی انسانی برای سمت های مختلف از قبیل کارگر ساده، راننده، نگهبان، اپراتور تولید، تکنسین، متخصص و کارشناس در طول ۲۵ سال گذشته موجب گردیده تا ما در استخدام و جذب این مشاغل نیز کارآزموده، ماهر و مجرب شویم.