ردیفنام دورهزمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه ( تومان )
۱آشنایی با قوانین کار۲۱ و ۲۲ خردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶آقای ابوالفضل جاهد۸۰۰,۰۰۰
۲دوره کاربردی تحلیل بنیادی سهام۲۳-۲۲ و ۲۹-۳۰ خردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکتر میثم احمدوند۴۹۵,۰۰۰
۳دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRI۴ الی ۶ و ۱۱ الی ۱۳ تیرآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۴۸مهندس وحید میثاقی۲.۴۹۵.۰۰۰
۴مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی۸ و ۹ تیرآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکتر هدایتی فرد۸۰۰,۰۰۰
۵آشنایی با قوانین تامین اجتماعی۱۱ و ۱۲ تیرآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶آقای محمد جواد الهیان۸۰۰,۰۰۰
۶مدیریت استراتژیک منابع انسانی۲۶ مردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۸دکتر مجید منوچهری۶۴۵,۰۰۰
۷کارگاه آموزشی جذب و استخدام۲۷ و ۲۸ مردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکتر مجید منوچهری۸۰۰,۰۰۰
۸آشنایی با قوانین کار۲۶ و ۲۷ شهریورآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶آقای محمد جواد الهیان۸۰۰,۰۰۰
۹نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزشآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶مهندس وحید میثاقی۸۰۰.۰۰۰
۱۰دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRIآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۴۸مهندس وحید میثاقی۲.۴۹۵.۰۰۰
۱۱آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداریآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶آقای محمدجواد الهیان۸۰۰.۰۰۰
۱۲طرح طبقه بندی مشاغل۲۴ و ۲۵ خردادآنلاین۱۴:۰۰-۱۰:۰۰۱۶خانم جدیدی۸۰۰,۰۰۰

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه ( تومان )
۱اصول انبارداری و مدیریت انبارداری۱۰ و ۱۱ خردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶مهندس علیرضا قوامی۸۰۰,۰۰۰
۲مهارت های ارتباطی موثر۱۹ و ۲۰ مردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکترسید جواد موسوی۸۰۰,۰۰۰
۳آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی۱۵ و ۱۶ شهریورآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکتر ابراهیم علن۸۰۰,۰۰۰
۴اصول و فنون مذاکره۲۴ و ۲۵ شهریورآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکتر سید جواد موسوی۸۰۰,۰۰۰
۵نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵sآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۸مهندس علی رحیمی۶۰۰.۰۰۰
۶تکنیک های حمل و نقل در انبار و ارگونومیآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶مهندس علیرضا قوامی۸۰۰,۰۰۰
۷مهارت های تصمیم گیری و حل مسالهآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶مهندس وحید میثاقی۸۰۰,۰۰۰
۸سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانیآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶مهندس علیرضا قوامی۸۰۰,۰۰۰
۹ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای۲۶ و ۲۷ خردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکتر ابراهیم علن۸۰۰,۰۰۰
۱۰مدیریت زمان و استرس۱ و ۲ تیرآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکتر هدایتی فرد۸۰۰,۰۰۰

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه ( تومان )
۱مبانی حقوقی،فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوصی پیمان۱۵ الی ۱۷ تیرآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴مهندس روزبه ابوعلی زاده۱.۴۰۰.۰۰۰
۲مدیریت دعاوی پروژه ها( مدیریت ادعا-Manaigment Claim)۱ الی ۳ شهریورآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴مهندس روزبه ابوعلی زاده۱.۴۰۰.۰۰۰
۳مدیریت خرید و تدارکات۴ و ۵ مردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶مهندس علیرضا قوامی۸۰۰,۰۰۰
۴دوره مدیریت فروش فروشگاهیآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶دکتر سید جواد موسوی۸۰۰,۰۰۰
۵سمینار مهاجرت آگاهانه به آلمانآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۸بهاره میرزا همدانی۴۹۹.۰۰۰
۶دوره اصول تهیه و تنظیم قراردادها۱۲ الی ۱۴ مردادآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴مهندس روزبه ابوعلی زاده۱.۴۰۰.۰۰۰
۷دوره آشنایی نظام مند(سیستماتیک) با قانون برگزاری مناقصاتآنلاین۱۶:۳۰-۸:۳۰۱۶ دکتر جواد میثاقی۸۰۰,۰۰۰

 

ملاحظات :

  • ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمان ها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  • شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی، پذیرایی و گواهینامه حضور در دوره می‌باشد.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد.
  • مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  • به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.