مدیران عامل و ارشد شرکت های خصوصی و همچنین علاقه مندان به مباحث مربوط به هوش هیجانی