وحید میثاقی

منابع آزمون های PHRi و SPHRi

تهیه  محتوای  آموزشی مدارک حرفه ای بین المللی منابع انسانی PHRi و SPHRi

برگزاری دوره آمادگی آزمون SPHRi برای اولین بار در ایران

به اطلاع می رساند پردیس مدیریت تدبیر پس از برگزاری ۷ دوره آمادگی آزمون PHRi در ایران دوره آمادگی آزمون گواهینامه حرفه ای SPHRi  را برای اولین بار د