کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی

دوره کارگاهی مدیریت رفتار سازمانی
محتوای دوره: 

مروري بر مفهوم مديريت عمومي

 مروری بر مفاهیم و تعاریف رفتار سازماني

فرايند انگيزش

مفاهيم انگيزش، تئوري هاي رفتاري  و نظريه هاي مختلف در زمينه رفتار سازماني

سطوح تعهد كاري و خواستگاه هركدام

واژه شناسي رفتار(نگرش-شخصيت-ادراك-يادگيري )

رضايت شغلي، تئوري ناهمساني شناختي در رفتار

كاربردهاي علم رفتار، تطبيق شغل و شاغل

تئوري مديريت مبتني بر هدف در راستاي تعديل رفتارها

برگزاري كارگاههاي علوم رفتاري.

نمایش فیلم و انیمیشن مرتبط

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد