کارگاه آموزشی طبقه بندی مشاغل

طبقه بندی مشاغل
محتوای دوره: 

مبانی و اصول طبقه بندی مشاغل:

تجزیه و تحلیل شغل (عوامل اصلی شغل، اهداف، ارزشیابی شغل)
طراحی و تحلیل شغل و مسیر پیشرفت شغلی
تهیه شناسنامه شغلی
تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل
الزامات تهیه طرح
تعیین جدول مزد
اجرای طرح و تطبیق کارکنان با طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب (به همراه کارگاه آموزشی)
اصول تهیه دستورالعمل اجرایی
استمرار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
آخرین تغییرات ضوابط و مقررات طبقه بندی مشاغل

تجزیه و تحلیل روش های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل:

 آسیب‌شناسی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل (محدودیت‌های کلی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل، استانداردهای مشاغل)
روش‌های متداول ارزیابی مشاغل (روش‌های غیرتحلیلی و تحلیلی)
مروری بر سایر روش‌های ارزیابی مشاغل (HAY , MERCER)

مزد و مزایا:

 مزد از منظر حقوق کار
تبیین مواد قانون کار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی کار مرتبط با مزد
نگرش‌های مدیریت حقوق و دستمزد
تعیین مزد مبنا
مزد ثابت و افزایش دستمزد و ضریب ریالی
تنظیم جداول مزدی به صورت خطی و غیر خطی
روش‌های نوین تعیین مزد و جبران خدمات کارکنان

 

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد