مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی آشنایی با قانون کار

دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار

زمان برگزاری: 
۲۳ و ۲۴ خرداد

صفحه‌ها