مدیریت منابع انسانی

کارگاه آموزشی فرسودگی شغلی و راههای غلبه بر آن

زمان برگزاری: 
با هماهنگی در محل سازمان
طبقه بندی مشاغل

کارگاه آموزشی طبقه بندی مشاغل

زمان برگزاری: 
۲۴ و ۲۵ خرداد

صفحه‌ها