مدیریت جامع قراردادها

مدیریت جامع قراردادها
توضیحات دوره: 

با توجه به اهمیت موضوع قرارداد و به منظور بهره مندی هرچه مفیدتر شرکتکنندگان موضوعات و مباحث در سه بخش مسایل قبل از انعقاد قرارداد، مسایل حین اجرای قرارداد و مسایل پس از انعقاد قرارداد مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت

محتوای دوره: 

تعریف عقد و قرارداد

تفاوت بین عقد و تعهد

موضوع قرارداد و شرایط آن

شرایط صحت معامله (قرارداد)

شروط قرارداد (شروط باطل، شروط مبطل، شروط صحیح)

نحوه تنظیم قرارداد

حداقل آیتم های مورد نیاز در قرارداد

تعارض بین عنوان و متن قرارداد

شروط لازم جهت ثبت و ضبط ادعا بر علیه کارفرمایان و پیمانکاران

تمهیدات لازم در مدیریت قرارداد جهت جلوگیری از بروز ادعاهای قراردادی پیمانکاران

اصول تهیه و تنظیم قراردادها

تضامین در قرارداد و نحوه آزادی تضامین 

مبانی حقوقی قراردادهای خصوصی و دولتی

مدت قرارداد و آثار حقوقی آن

تعهدات قرارداد و آثار حقوقی محل و زمان و نحوه ایفای تعهدات

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

قراردادهای مطالعات و طراحی - خدمات مشاوره

قراردادهای طرح و ساخت(EPC صنعتی و غیر صنعتی)

حالت های فورس ماژور

راه های انحلال قرارداد

اصول تنظیم قراردادهای اجرا با تاکید بر شزایط عمومی پیمان ۵۴  ماده ای

مدیریت پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیPPP

مدیریت قراردادهایBOT

قانون برگزاری مناقصات

مفاهیم و نحوه تنظیم دستور کار و صورتجلسه

انواع صورت وضعیت و ضوابط تهیه و رسیدگی مربوطه

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تامین کنندگان پرژه ها

تامین منابع مالی

نحوه حل اختلافات قراردادی

راه های انحلال قرارداد

قانون و دادگاه حاکم بر قرارداد

مطالعه موردی یک قرارداد از ابتدا تا به آخر...

 

زمان برگزاری: 
۱۲ الی ۱۴ مرداد
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

مهندس روزبه ابوعلي زاده

  • كارشناس مهندسي عمران از دانشگاه تهران
  • مؤلف كتابهاي سبز پروژه
  • مؤلف کتاب برنامه ریزي و کنترل پروژه کاربردي در قراردادهاي ساخت
  • مؤلف کتاب مدیریت قرارداد در قراردادهاي ساخت
  • مدیر قراردادها و بازاریابی شركت دریاپالاانرژي
  • مدرس دوره‌هاي مديريت پروژه
شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد