مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني

مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني
توضیحات دوره: 

دوره آموزشی مفاهیم مدیریت منابع انسانی برای مدیران عملیاتی با هدف آشنا نمودن مدیران غیر منابع انسانی با اصول مدیریت منابع انسانی و ارتباط آن با اهداف استراتژیک سازمان بوده و از این طریق به تشویق ایشان برای به کار بستن این اصول در سازمان و واحد متبوعشان می پردازد..

محتوای دوره: 

مفهوم فرايند مديريت، سازماندهي و ساختار، سلسله مراتب

تعريف مديريت منابع انساني و وظايف آن

جذب نيروي انساني شايسته در سازمان و الزامات آن

آشنایی با فرآیند مدیریت آموزش (نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرا و سنجش اثربخشی)

آشنایی با نظام جانشين پروري

اجتماعی سازی و خوشامدگویی و جامعه پذیری؛  Induction & On boarding & socialization

مدیریت عملکرد مستمر، ارزیابی و چرخه مدیریت عملکرد

آنالیز مشاغل و تدوین شناسنامه شغلی

شناسایی شغلهای کلیدی سازمان وکارراهه شغلی

آشنایی با تکنیک های مصاحبه

آشنایی با مدل شایستگی و کانون ارزیابی و کانون توسعه

آشنایی با تست های روانشناختی نمونه تست MBTI

آشنایی با نظام طبقه بندی مشاغل

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد