مباني حقوقي، فهرست بها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان

مباني حقوقي، فهرست بها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان
توضیحات دوره: 

بعاد حقوقی پیمان اولین حلقه از زنجیره آموزشی هندسه تعهدات است که دربرگیرنده مباحث حقوقی، فنی، مالی، کمی هم تاریخی و جامعه شناختی بوده و با نگاه بالا به پایین با اتکا به فهم و درک روح حاکم بر قوانین جاری کشور به مقابله با مبانی قراردادهای جاری در کشور رفته و اشتباهات عمدی و یا سهوی مراجع صدور بخشنامه های مترتب بر پیمانها را به چالش می کشد. در این دوره نگاه مخاطبین کمی از بخشنامه های مراجع رسمی ذیربط متوجه به فقه و شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین بالادستی مصوب مجلس خواهد شد تا کاملا به حقوق قراردادی طرفین پیمان از زاویه ای دیگر آشنا شده و بکار بندند.

محتوای دوره: 

وشهای قراردادی اجرای پروژه
مبانی فقهی و حقوقی
مبانی قراردادی
شرایط عمومی پیمانها
قانون مدنی
تعدیل و تاخیر
افزایش و کاهش کار

زمان برگزاری: 
۱۵ الی ۱۷ تیر
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

مهندس روزبه ابوعلي زاده

  • كارشناس مهندسي عمران از دانشگاه تهران
  • مؤلف كتابهاي سبز پروژه
  • مؤلف کتاب برنامه ریزي و کنترل پروژه کاربردي در قراردادهاي ساخت
  • مؤلف کتاب مدیریت قرارداد در قراردادهاي ساخت
  • مدیر قراردادها و بازاریابی شركت دریاپالاانرژي
  • مدرس دوره‌هاي مديريت پروژه
شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد