سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی

 سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی
محتوای دوره: 
  1. انبارداری به عنوان یک دانش کاربردی
  2. فرایند انبار و تشریح آن
  3. تعیین شاخص های هریک از زیرفرایندها
  4. تشریح زیرفرایندهای دریافت کالا، انواع کنترلها در زمان دریافت
  5. انواع فرمهای اصلی و جاری در انبار
  6. اصول چیدمان کالا و روشهای آدرس دهی کالا
  7. انبارگردانی ( تعاریف ، دستورالعملها و فرمها،فرایند اجرایی در ۳ مرحله ، روشهای مغایرت گیری و ثبت اسناد و مدارک مربوطه )
شرايط: 

 

  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد