دوره مدیریت زمان و استرس

دوره آموزشی مدیریت زمان و استرس
توضیحات دوره: 

هدف از آموزش مهارت‌های مدیریت زمان و استرس کمک به افراد در جهت شناخت هر چه بیشتر خود , کنترل هیجانات , مقابله با استرس و حل کردن هر چه بهتر مشکلات است. یادگیری این مهارت ها باعث میشود افراد مسئولیت های مربوط به نقش کاری و اجتماعی خود را بهتر پذیرفته و بدون صدمه زدن به خود و دیگران , با مشکلات زندگی روبه رو شده , انتخاب ها و رفتار سالمی در سرتا سر زندگی داشته باشند.

محتوای دوره: 

مدیریت زمان

تعریف مدیریت زمان

ویژگی ها و اهمیت مدیریت زمان

خودارزیابی مدیریت زمان

شیوه برنامه ریزی زمانی(کارگاهی)

مفاهیم و چارچوب اولویت بندی کارها

فعالیت ها و پیامد های هر یک از اولویت ها

نحوه برخورد با هر یک از اولویت ها

تکنیک های مدیریت زمان:

چه کارهایی برای مدیریت زمان انجام دهیم؟

از چه کارهایی برای مدیریت زمان اجتناب کنیم؟

مواجهه با خود، افراد، تکنولوژی و محیط سازمانی جهت مدیریت بهینه زمان

مدیریت حرفه ای جلسات

تفویض اختیار، باید ها و نباید ها

مدیریت استرس

تعریف استرس و تمایز آن با ترس و اضطراب

ویژگی های استرس

آثار استرس

علل ایجاد استرس (فردی، بین فردی، سازمانی، فراسازمانی)

رابطه سطح استرس و عملکرد

نقطه بهینه استرس جهت عملکرد بالاتر

خودارزیابی سطوح چهارگانه انرژی جهت ارتقاء آرامش

تکنیک های مدیریت استرس

تعریف ذهن آگاهی و تکنیک های آن (کارگاهی)

زمان برگزاری: 
۱ و ۲ تیر
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۸,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

دکتر مژده هدایتی فرد

  • دانش آموخته مهندسی مواد
  • دکتری مدیریت منابع انسانی
  • مدرس و مشاور طرح ریزی و اجرای سیستم های مدیریت و توسعه منابع انسانی
شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد