دوره تخصصی مدیریت منابع انسانی مبتنی برمدل TTM

دوره تخصصی مدیریت منابع انسانی مبتنی برمدل TTM
محتوای دوره: 
  1. آنالیز شغل، کار سنجی مبتنی بر تحلیل شغل و روش های انطباق با فرآیندهای جاری سازمان
  2. روش های کنترل در صفحه گذاری و تعیین ارزش مشاغل مبتنی بر اثربخشی مشاغل در زنجیره ارزش سازمان
  3. تدوین شناسنامه مشاغل و شایستگی های مشاغل مبتنی بر تحلیل شغل
  4. تدوین ساختار منابع انسانی مبتنی بر ارزشیابی مشاغل
  5. نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت، تنظیم خزانه شایستگی ها
  6. ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان مبتنی بر مدل ایرانی مدیریت منابع انسانی TTM

#مدیریت_منابع_انسانی

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد