اصول و فنون مذاکره

محتوای دوره: 
 • آشنايي با تعاريف مختلف مذاكره
  آشنايي با مواردي كه نبايستي مذاكره كرد
  آشنايي با سبكهاي مختلف رفع تعارض
  آشنايي با محدوديتها و موانع فرهنگي واجتماعي ايرانيان درمذاكرات
  تشريح اهميت مهارت هاي كلامي و ارتباطي در فرآيند مذاكره
  اصول وفنون مذاكره
  تكنيك هاي متقاعد سازي مشتريان
  استراتژي ها و تاكتيك ها در مذاكره
  معرفي BATNA
  تشريح قواعد و نكاتي كه رعايت آنها به پياده سازي بهتر اصول مذاكره كمك ميكند
  مذاكره رقابتي ومذاكره برنده برنده
  بررسي زبان بدن (Language Body) وعلائم چهره (Expressions Facial) و نقش آنها درمذاكره
  فنون مذاكره
  فريبها و نيرنگها (فنون ناجوانمردانه درمذاكره)
  تاثيرفرهنگ درمذاكره با ديگران
  تشريح فرآيند يك مذاكره و نحوه كسب آمادگي براي يك مذاكره
 • قبل از مذاكره
 • حين مذاكره
 • بعد از مذاكره
  مديريت احساسات در مذاكره
  تشخيص و نحوه مواجهه با دروغ ونقش آن در پيش برد مذاكرات
  بازي هاي گروهي
زمان برگزاری: 
۲۴ و ۲۵ شهریور
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۸,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

دکتر سید جواد موسوی

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران

شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد