ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای, فنون منشی گری, مهارتهای مسئول دفتر,
توضیحات دوره: 

شرح وظایف مسئول دفتر

۱-  دریافت نامه ها ،اوراق پرونده ها وسایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت.

۲-  تفکیگ وتوزیع نامه ها وگزارشات وسایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها.

۳-  نگهداری وبایگانی کردن پرونده ها ، اوراق نامه ها وگزارشات درمحل های مخصوص.

۴-  تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست وتعین ساعات ملاقات برای آنها.

۵-  ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص.

۶-  تنظیم اوقات جلسات ومطلع ساختن مقامات یاافرادشرکت کننده درجلسات.

۷- پاسخگوئی به مراجعیین وراهنمایی آنها.

۸-  دریافت وارسال فاکس ها وارجاع آن به واحدها واشخاص

محتوای دوره: 

ویژگیهای برجسته مسئولین دفاتر و منشی های نمونه

آشنایی با روانشناسی ارتباطی در سازمان

توانایی برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت در حیطه کاری

 چگونگی برقراری نظم دفتر مدیر( فیزیکی – روانی)

 نحوه ثبت و به روز نگهداشتن اطلاعات

  خلاقیت و نوآوری در نحوه ارائه پیشنهادات به مدیر

  وظایف منشی در مورد تشریفات و میهمانان

  آشنایی با فن نگارش، گردش مکاتبات اداری و حفظ و نگهداری اسناد و مدارک

  روابط عمومی

  فن گفتار و نقش آن در جلسات

ترتیب دادن جلسات اداری و کنفرانس ها

پیدا کردن زبان مشترک با مدیر

مسائل کلی سفرها و ماموریتهای اداری مدیر

کاهش فشارهای روانی در محیط کار

مهارتهای تنظیم جلسات و برنامه ریزی موثر برای اجرای جلسات

آشنایی با شرح وظایف اداري و سازماني مسئولين دفاتر

آشنایی با وسایل و ابزارهای مورد نیاز مسئول دفتر

ارتباطات موثر فردي و گروهي مسئول دفتر

بررسی تفاوت های ارتباط با مدیران، همکاران و مشتریان و اصول اساسی ارتباط با هر یک

 

 

زمان برگزاری: 
۲۶ و ۲۷ خرداد
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۸,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

دکتر سید ابراهیم علن

دکترا مدیریت آموزشی از کالیفرنیا جنوبی –آمریکا,

سی سال تجربه در مشاغل کارشناسی و مدیریت رشته های اداری و مالی و آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی در بخش دولتی و..

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد