آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی

آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی
محتوای دوره: 
  • سازمان و تشكيلات و اهداف سازماني: نمودار سازماني ، تعاريف ، اهداف سازماني
  • ارتباطات سازماني ، تعاريف ، عناصر تشكيل دهنده ارتباط ، نحوه برقراري ارتباطات در جهت رسيدن به هدف ، انواع ارتباطات در سازمان

 

  • گزارش چيست ؟

مفاهيم لغوي گزارش ، تاريخچه گزارش نويسي در ايران ، نقش گزارش در اداره امور سازمان و جامعه ، گزارش بعنوان وسيله تحقيق و پژوهش

 

  • اصول تهيه گزارش ، مرحله جمع آوري اطلاعات ، مرحله طبقه بندي اطلاعات ، مرحله تجزيه و تحليل اطلاعات ، روشهاي جمع آوري اطلاعات، روش تحقيق

 

  • اجزاء تشكيل دهنده گزارش ، مقدمه گزارش ، متن گزارش ، نتيجه گزارش ، اجزاء گزارشات بلند و كوتاه

 

  • گزارشات بعنوان يكي از بهترین وسايل ارتباط سازمانی، گزارشات شفاهي ،گزارشات كتبي ، محاسن و معايب گزارشات كتبي و شفاهي
  • انواع گزارش ، گزارش اداري ، اجتماعي تحقيقي ، تحليلي و انتقادي ، مشورتي، فني گزارش فردي و گروهي ، گزارش وسيله سلسله مراتب اداري
  • نگارش گزارش ، مراحل چهارگانه گزارش نويسي ، نقش پاراگراف بندي در گزارش ، كاربرد گزارش ، علائم و نشانه ها در گزارش نويسي

 

  • كار عملي  تهيه گزارش مقدماتي ، متوسط ، عالي ، بحث و گفتگو و پاسخ سوالات
زمان برگزاری: 
۱۵ و ۱۶ شهریور
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۸,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

دکتر سید ابراهیم علن

دکترا مدیریت آموزشی از کالیفرنیا جنوبی –آمریکا,

سی سال تجربه در مشاغل کارشناسی و مدیریت رشته های اداری و مالی و آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی در بخش دولتی و..