دوره‌های پیش‌رو

دوره کاربردی تحلیل بنیادی سهام

دوره کاربردی تحلیل بنیادی سهام

زمان برگزاری: 
۲۲ و ۲۳ و ۲۹ و ۳۰ خرداد - ساعت ۱۰-۱۴
دوره آمادگی  PHRi

دوره آمادگی آزمون مدرک حرفه ای PHRi

زمان برگزاری: 
۴ الی۶ و ۱۱ الی ۱۳ تیرماه
دوره آموزشی آشنایی با قانون کار

دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار

زمان برگزاری: 
۲۱ و ۲۲ خرداد---- ۲۶ و ۲۷ شهریور