توصیه‌نامه‌ها

ابتدا لازم می دونم از زحمات مدرس دوره جناب آقای مهندس میثاقی بخاطر ارائه مطالب مفید دوره آمادگی آزمون گواهینامه منابع انسانی PHRi و همچنین جو صمیمی و مشارکتی دوره و ارائه تمرینات متناسب با آزمون تشکر کنم.اینجانب شرکت در این دوره آموزشی را به همه همکارانی که در حوزه منابع انسانی به صورت حرفه ای فعالیت می کنند را توصیه می کنم.

دوره هوش هیجانی بااستاندارد بالایی در شرکت ملی گاز ایران برگزار شد. با توجه به رضایت پرسنل و کاربردی بودن دوره،وظیفه خود دانستم که از زحمات شما تشکر کنم.