تقویم آموزشی شش ماهه اول سال ۹۹ پردیس مدیریت تدبیر

ردیف نام دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری مدت ساعت مدرس شهریه (تومان)
۱ اصول انبارداری و مدیریت انبارداری ۱۰ و ۱۱ خرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۸۰۰,۰۰۰
۲ آشنایی با قوانین کار ۲۱ و ۲۲ خرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای ابوالفضل جاهد ۸۰۰,۰۰۰
۳ دوره کاربردی تحلیل بنیادی سهام ۲۳-۲۲ و ۲۹-۳۰ خرداد ۱۴:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۶ دکتر میثم احمدوند ۴۹۵,۰۰۰
۴ طرح طبقه بندی مشاغل ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ خانم جدیدی ۸۰۰,۰۰۰
۵ ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر ابراهیم علن ۸۰۰,۰۰۰
۶ مدیریت زمان و استرس ۱ و ۲ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر هدایتی فرد ۸۰۰,۰۰۰
۷ دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRI ۴ الی ۶ و ۱۱ الی ۱۳ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس وحید میثاقی ۲.۴۹۵.۰۰۰
۸  مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی ۸ و ۹ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر هدایتی فرد ۸۰۰,۰۰۰
۹ آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ۱۱ و ۱۲ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای محمد جواد الهیان ۸۰۰,۰۰۰
۱۰ مبانی حقوقی،فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ۱۵ الی ۱۷ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۱.۴۰۰.۰۰۰
۱۱ مدیریت خرید و تدارکات ۴ و ۵ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۸۰۰,۰۰۰
۱۲ دوره اصول تهیه و تنظیم قراردادها ۱۲ الی ۱۴ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۱.۴۰۰.۰۰۰
۱۳ مهارت های ارتباطی موثر ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکترسید جواد موسوی ۸۰۰,۰۰۰
۱۴ مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۲۶ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید منوچهری ۶۴۵,۰۰۰
۱۵ کارگاه آموزشی جذب و استخدام ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۸۰۰,۰۰۰
۱۶ مدیریت دعاوی پروژه ها( مدیریت ادعا-Manaigment Claim) ۱ الی ۳ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۱.۴۰۰.۰۰۰
۱۷ آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی ۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر ابراهیم علن ۸۰۰,۰۰۰
۱۸ اصول و فنون مذاکره ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۸۰۰,۰۰۰
۱۹ آشنایی با قوانین کار ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای محمد جواد الهیان ۸۰۰,۰۰۰
۲۰ دوره مدیریت فروش فروشگاهی - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۸۰۰,۰۰۰
۲۱ نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵s - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ مهندس علی رحیمی ۶۰۰.۰۰۰
۲۲ تکنیک های حمل و نقل در انبار و ارگونومی - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۸۰۰,۰۰۰
۲۳ سمینار مهاجرت آگاهانه به آلمان - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ بهاره میرزا همدانی ۴۹۹.۰۰۰
۲۴ نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس وحید میثاقی ۸۰۰.۰۰۰
۲۵ مهارت های تصمیم گیری و حل مساله - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس وحید میثاقی ۸۰۰,۰۰۰
۲۶ دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRI - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس وحید میثاقی ۲.۴۹۵.۰۰۰
۲۷ سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۸۰۰.۰۰۰
۲۸ آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای محمدجواد الهیان ۸۰۰.۰۰۰
۲۹ دوره آشنایی نظام مند(سیستماتیک) با قانون برگزاری مناقصات - ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶  دکتر جواد میثاقی ۸۰۰.۰۰۰

 

ملاحظات

  1. ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمان ها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  2.  شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی، پذيرايي  و گواهینامه حضور در دوره مي‌باشد.
  3. مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد. مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  4.  با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  5. به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.