تقویم آموزشی شش ماهه اول سال ۹۸ پردیس مدیریت تدبیر

ردیف نام دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری مدت ساعت مدرس شهریه (تومان)
             
۱ دوره آمادگی آزمون مدرک  بین المللی منابع انسانی  PHRi ۱۹ الی۲۱ و ۲۶ الی ۲۸ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس وحید میثاقی ۱.۹۹۵.۰۰۰
۲ کارگاه آموزشی جذب و استخدام  ۳۰و ۳۱ خرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۷۴۵,۰۰۰
۳ ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۷۴۵.۰۰۰
۴ آشنايي با قانون كار ۱۶ و ۱۷ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ جناب آقای محمد جواد الهیان ۷۴۵,۰۰۰
۵ کارگاه آموزشی طبقه بندی مشاغل ۲۶ و ۲۷ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ سرکار خانم جدیدی ۷۴۵,۰۰۰
۶ آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی ۱۳ و ۱۴ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر محسن ریاضی ۷۴۵,۰۰۰
۷ مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۳ و ۴ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۷۴۵,۰۰۰
۸ برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني ۱۱ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید منوچهری ۴۹۵.۰۰۰
۹ ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس برزو عبدی ۷۴۵,۰۰۰
۱۰ مدیریت زمان و استرس ۳۱ مرداد و ۱ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر هدایتی ۷۴۵,۰۰۰
۱۱ نظام آراستگي محيط بر اساس استاندارد ۵S ۱۳ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ مهندس علی رحیمی ۴۴۵,۰۰۰
۱۲ اصول و فنون مذاکره ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۷۴۵,۰۰۰
۱۳ مباني حقوقي، فهرست بها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان ۶ الی ۸ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۹۹۵,۰۰۰
۱۴  مدیریت دعاوی پروژه ها ( مدیریت ادعا  Claim Management) ۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۹۹۵,۰۰۰
۱۵ آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکترابراهیم علن ۶۹۵,۰۰۰
۱۶ روش های تصمیم گیری ۱۳ و ۱۴ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس وحید میثاقی ۷۴۵,۰۰۰
۱۷  ۲۸ و ۲۹ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر ابراهیم علن ۷۴۵.۰۰۰
۱۸ کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی موثر ۳۱ مرداد و ۱ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس بنفشه محسنی ۷۴۵,۰۰۰
۱۹ دوره آمادگی آزمون مدرک  بین المللی منابع انسانی  PHRi ۲۷ الی ۲۹ شهریور و ۳ الی ۵ مهر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس وحید میثاقی ۱.۹۹۵.۰۰۰
۲۰ کارگاه آموزشی مدیریت جلسات ۱۳ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ مهندس مجید طباطبایی ۴۹۵.۰۰۰
۲۱ کارگاه آموزشی کار تیمی ۳ و ۴ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید منوچهری ۷۴۵.۰۰۰
۲۲ کارگاه آموزشی هوش هیجانی ۱۰ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ مهندس مرتضی موشایی ۴۹۵.۰۰۰
۲۳ کارگاه آموزشی مهارت­ های ارائه موثر مطالب ۱۳ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ مهندس وحید میثاقی ۴۹۵.۰۰۰
۲۴ مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ۲۷ الی ۲۹ شهریور و ۳ الی ۵ مهر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس علیرضا فرهادپور ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲۵ PRINCE 2 ۶ الی ۸ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ دکر مجید سبزه پرور ۱.۴۵۰.۰۰۰
۲۶ سیستم ­ها و روش­ های کاربردی انبارداری و انبارگردانی ۶ و ۷ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۷۴۵.۰۰۰
۲۷ کارگاه آموزشی نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش ۱۴ و۱۵ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس وحید میثاقی ۷۴۵.۰۰۰
۲۸ دوره مدیریت فروشگاه ۲۴ و ۲۵ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۷۴۵.۰۰۰
۲۹ اصول انبارداری و  مدیریت انبارها ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۷۴۵,۰۰۰
۳۰ روش های تصمیم گیری ۲۰ و ۲۱ تیر  ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس وحید میثاقی ۷۴۵,۰۰۰

 

ملاحضات

  1. ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمانها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  2.  شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی، پذيرايي  و گواهینامه حضور در دوره مي‌باشد.
  3. مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد. مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  4.  با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  5. ثبت نام تا دو ماه قبل از برگزاری دوره شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  6. به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.