مهندس جلیل حسن قاسمی

  • دانش­ آموخته رشته مدیریت دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس دوره­های اکسل:
  • صدا و سیمای جمهوری اسلامی
  • بانک ملت
  • بانک سامان
  • دانشگاه تهران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • پتروشیمی آریاساسول
  • گروه مپنا
  • بیمه سامان