بهاره میرزا همدانی

كارشناس ارشد آموزش زبان آلماني از دانشگاه كاسل آلمان
مشاور آموزشي تحصيل در موسسه Otto Benecke Stiftung

برنده جايزه از موسسه Auswärtiges Amt به پاس فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي در دانشگاه كاسل
فعال اجتماعي و مدافع حقوق كودكان و زنان در آلمان در موسسات:

  • يونيسف UNICEF
  • كاريتاس Caritasverband Nord-Hessen
  • انجمن زنان شهر كاسل Frauenausschuss و دانشگاه كاسل Universität Kassel