احسان‌اله هاشمی نژاد

معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت
دبیر ستاد مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سوابق پژوهشی:

انعطاف‌پذیری نظام دستمزد
تعیین حداقل مزد براساس صنایع و مناطق
حوزه‌های سیاست‌‌گذاری و روش‌های تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف
هزینه نظام پرداخت نقدی و غیرنقدی، هزینه کارفرمایی و ارزیابی آنها
اصول بنیادی در سیاست افزایش مزدی
بررسی سالانه سطح عمومی مزدها و شاخص‌های کلان اقتصادی
آسیب‌شناسی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل (محدودیت‌های کلی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل، استانداردهای مشاغل)