عدم برگزاری دوره های آموزشی به علت ویروس کرونا

پردیس مدیریت تدبیر

 

 

 

همراهان گرامی پردیس مدیریت تدبیر این روزها همه ما در معرض اخبار نگران کننده در خصوص گسترش ویروس کرونا هستیم. امیدواریم همه هموطنان مان همواره روح و تنشان سالم باشد. با توجه به شرایط روانی حاکم بر جامعه و همچنین به منظور رعایت اصول بهداشتی، تصمیم گرفتیم به منظور کاهش ریسک و حفظ سلامت مخاطبان تصمیم گرفتیم تمامی کارگاههای آموزشی را تا پایان سال لغو کنیم. به همین دلیل از کسانی که در این کارگاه ها ثبت نام کرده اند عذر خواهی می کنیم و در زمانی که امکان برگزاری این دوره ها با سلامت و اطمینان را داشته باشیم حتماً زمان برگزاری کارگاهای آموزشی رو اعلام می کنیم و پذیرای همراهان عزیزمان خواهیم بود.

#پردیس_مدیریت_تدبیر

#ویروس_کرونا

#SPHRi

#PHRi