برگزاری دوره آمادگی آزمون SPHRi برای اولین بار در ایران

به اطلاع می رساند پردیس مدیریت تدبیر پس از برگزاری ۷ دوره آمادگی آزمون PHRi در ایران دوره آمادگی آزمون گواهینامه حرفه ای SPHRi  را برای اولین بار در ایران در بهمن ماه ۹۸ برگزار می نماید.

کلمات کلیدی: